Kenmerkend voor Harmony consulting is de grote kennis op het gebied van logistiek, facilitair en bouwkundig gebied.

Voorraden

Op basis van calculatiemodellen worden optimale voorraadniveaus bepaald, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de bedrijfstak.

Transport en distributie

Ondersteuning bij de operationele en organisatorische invulling van de transport- en distributiestructuur. Berekening van tarieven en tariefstructuren.

Magazijn

Het bepalen van de beste magazijninrichting/lay-out, het optimaliseren van de magazijnorganisatie

Facility management

Projectmanagement voor die projecten waarvoor u geen tijd en/of menskracht ter beschikking heeft. Efficiency - en kwaliteitsverbeteringen van de interne en externe facilitaire diensten van uw organisatie. Toetsing en handhaving van vergunningen en regelgeving.

Implementatie en interim management

Het tijdelijk leiden van projecten en afdelingen.

Bouwkundig ontwerp

Bij verbouwing, renovatie en/of nieuwbouw kan Harmony consulting op projectmatige wijze het gehele projectmanagement voor u verzorgen.

Samen met de opdrachtgever wordt een programma van eisen vastgesteld.

De opmaak van de bestekken, de bouwtekeningen, het aanvragen van de benodigde vergunningen enz. en het verkrijgen van de offertes wordt volledig verzorgd.

Na aanbesteding wordt de voortgang van de werkzaamheden gecontroleerd en frequent besproken met de architect, aannemer en installateurs en betrokken overheidsinstanties.

Harmony consulting treedt op als projectleider van de opdrachtgever en is namens deze voorzitter tijdens de bouwvergaderingen

Reorganisatie

Een reorganisatie of herstructurering van een onderneming, afdeling of activiteit dient winstgevend te zijn, en dienen onnodige kosten geëlimineerd te worden.

Harmony consulting voert de benodigde financiële analyses, het bepalen van de reorganisatiestrategie en het implementeren van de gekozen strategie uit.

Uitbrengen van offertes

Slechts zelden krijgt u de kans om een “grote klant” of een groot project binnen te halen. De calculatie voor een scherpe offerte, die enige kans van slagen heeft, is van het grootste belang

Harmony consulting heeft met succes voor opdrachtgevers grote opdrachten binnen gehaald.

Harmony consulting kan zelfstandig of samen met een projectteam de offerte calculeren, de onderhandeling met de klant voeren en bij een succesvolle afronding de implementatie van het project verzorgen.

Kwaliteitsbewaking

Industriële ondernemingen die hun (internationale) logistiek bij een logistieke dienstverlener hebben ondergebracht, dienen de kwaliteit van deze dienstverlening continue te bewaken.

Harmony consulting kan deze zorg voor u uit handen nemen door met grote kennis van zaken de rapportages te analyseren en door middel van ((on-)aangekondigde) On-Site bezoeken de kwaliteit van deze dienstverlening te toetsen.

Teamtrainingen en –begeleiding

Ook op het gebied van teamtrainingen en -begeleiding gaat Harmony consulting voor kwaliteit. Er gebeurt zoveel in organisaties en bedrijven dat een hecht en goed functionerend team een must is.
Harmony consulting verzorgt trainingen en begeleidt teams met als doel het vergroten van de effectiviteit en optimale communicatie en samenwerking te krijgen in een operationeel team

Conceptontwikkeling

Harmony consulting kan u ondersteunen bij de ontwikkeling van nieuwe concepten, is een klankbord voor uw ideeën en is uw sparring partner in creatieve denksessies. Het voortbestaan of de groei van uw bedrijf kan afhangen van het juiste idee op het juiste moment.

 

© 2000 -  Harmony Consulting BV- All Rights Reserved | Webdesign & Hosting - For Yous Design