In 2002 is Rien den Hartog gestart met Harmony consulting, een onafhankelijk adviesbureau. Hiermee is het mogelijk zijn kennis en ervaring, onder andere opgedaan op vele terreinen van de logistiek, projectmatig aan opdrachtgevers beschikbaar te stellen.

Rien den Hartog heeft sinds 1969 een schat aan praktische ervaring opgedaan in o.a.: (internationale) Transport en Distributie, Productie Logistiek, (internationale) Levensmiddelendistributie, “Spare-parts operations” voor de Hightech en Automotive-Industry en Supply Chain Management voor de Airline-Industry.

Tijdens 20 jaar Unilever, gevolgd door functies als Director Operations bij een Logistiek Dienstverlener en een internationale Handelsonderneming, heeft hij niet alleen de eindverantwoordelijkheid gehad voor vele omvangrijke operationele projecten, maar ook het ontwerp en de realisatie van complexe nieuwbouw.

Scherpe doelstellingen als Efficiencyverbetering, innovatie, kostenreductie en servicelevels zijn altijd speerpunten.

De laatste 15 jaar is hij eindverantwoordelijk geweest voor wereldwijde logistiek. Het ontwikkelen en opzetten van Europese Distributiecentrum Functies voor Amerikaanse en Aziatische producenten is een hoofdtaak geweest. Ook heeft hij een grote dosis ervaring opgedaan in het onderhandelen met grote (internationale) opdrachtgevers en het werken met multidisciplinaire projectteams. Aansprekende namen hierbij zijn o.a.: Harley-Davidson en American Airlines.

Een vakbekwame analyse, gebaseerd op brede praktische ervaring zal leiden tot resultaatgerichte adviezen. Samen met de opdrachtgever zullen de knelpunten gedefinieerd worden en in een projectopdracht worden vastgelegd. Op basis hiervan zullen ook de kosten en het tijdspad worden vastgesteld.

Met de adviezen kan niet alleen een verandertraject worden vastgesteld, waarin een oplossing wordt geboden voor het geconstateerde probleem, maar ook de “tools” gegeven worden aan de verantwoordelijke managers om de doelmatigheid, de kwaliteit en de kosten van de processen in de toekomst te kunnen bewaken.

Het is het streven van Harmony consulting om altijd de medewerkers van de opdrachtgever nauw te betrekken bij de analyses, de vaststelling van de adviezen en de implementatie van de verbetertrajecten. Het zijn immers deze medewerkers zelf die daarna “de kar moeten trekken”.

Indien gewenst is het mogelijk om na afloop van het project voor een bepaalde periode enkele bijeenkomsten te beleggen om met betrokkenen het effect van de ontwikkelingen te evalueren en waarnodig, in overleg, op details bij te stellen.

De werkwijze van Harmony consulting is snel, pragmatisch en efficiënt!!

© 2000 -  Harmony Consulting BV- All Rights Reserved | Webdesign & Hosting - For Yous Design